EC & pH - thiết bị đo độ PH

EC & pH - thiết bị đo độ PH

0₫

Đo: EC & pH của nước

Sử dụng: Bón phân đến mức độ EC và pH cần thiết

 EC & pH - thiết bị đo độ PH