Bộ điều khiển tưới DREAM 2

Bộ điều khiển tưới DREAM 2

0₫
 • Sử dụng cho các trang trại lớn trên cánh đồng mở, trong nhà màng, …
 • Phù hợp cho hệ thống phân phối nước với hàng trăm chi nhánh.
 • Thích hợp điều khiển hệ thống tưới cảnh quan, …
 • Hàng trăm chương trình tưới, cho nhiều hệ thống tưới riêng biệt
 • Lập trình tưới theo thời gian, lượng nước, lượng nước/ha hoặc theo ET (lượng bốc hơi)
 • Tưới theo ngày trong tuần hoặc theo chu kỳ trong ngày
 • Tưới chu kỳ đơn hoặc tưới luân phiên
 • Bật tưới: bằng thời gian, bằng điều kiện (ẩm độ, bốc hơi…), hoặc bằng tay
 • Mỗi chương trình cho phép tưới 1 van hoặc tập hợp của một nhóm van
 • Cho phép van chính mở sau, mở trước hoặc mở cùng với các van tưới
 • Có thể điều khiển đồng thời nhiều nguồn cấp nước (trạm bơm hoặc bồn nước)
bộ điều khiển tưới cảnh quan
 • Mỗi bộ điều khiển tưới Dream 2 sẽ có 1 RTU mẹ (Master RTU) và nhiều RTU con (Slave RTU)
 • RTU con kết nối với RTU mẹ bằng sóng vô tuyến, sử dụng băng tần ISM (Insdutril, Sciencetific and Medical) không cần cấp phép.
 • Khoảng cách RTU con kết nối trực tiếp với RTU mẹ hoặc kết nối với nhau lên tới 2.5km và không giới hạn khoảng cách khi kết nối thông qua việc gửi tín hiệu qua các RTU con khác.

Sản phẩm liên quan

 Bộ điều khiển tưới DREAM 2