Cổng kết nối

0₫

NaanDanJain cung cấp nhiều lựa chọn cổng kết nối:

  • KẾT NỐI BARB CHO: NAANPC, AMNONDRIP, TIFDRIP & TALDRIP16, 20 mm
  • PHÙ HỢP CHO TALDRIP, TOPDRIP & CHAPIN 16; 17 & 22; 23 KHÓA BĂNG, 4-35 SỮA
  • RING CONNECTORS: THIN-WALLED 16; 17 MÉT, 10-35 PHÚT CHO MẸO VẶT & ĐỢT ĐẦU

 

Sản phẩm liên quan

 Dây nhỏ giọt TopDrip  Dây nhỏ giọt TopDrip
0₫
 Dây nhỏ giọt Turbo Excel  Dây nhỏ giọt Turbo Excel
0₫
 Dây nhỏ giọt Turbo Tape  Dây nhỏ giọt Turbo Tape
0₫
 Cổng kết nối
 Cổng kết nối
 Cổng kết nối