Que cắm nhỏ giọt CLICKTIF HD

0₫
Que cắm cho hệ thống tưới nhỏ giọt. Phụ kiện cho hạt nút nhỏ giọt ClickTif HD.

Ứng dụng:

Sử dụng 1 cổng ra cho một hạt nút.

Đặc Điểm:

- Có thể sử dụng như một cổng nhỏ giọt độc lập hoặc trong hệ thống nhiều cổng với cùng một lưu lượng.
- Khi sử dụng bộ chia nhiều cổng:

  • Sử dụng loại Labyrinth Stake để tăng độ đồng đều cho hệ thống tưới.
  • Áp lực tối thiểu để hoạt động 1.0 bar.
  • Lưu lượng tối đa trên 1 cổng ra 2.0 l/h.
  • Lưu lượng tối thiểu trên 1 cổng ra:

- Địa hình bằng phẳng, chiều dài các cổng tương đương nhau 0.5 l/h.
- Địa hình dốc hoặc không bằng phẳng 1.0 l/h.

Sản phẩm liên quan

 Que cắm nhỏ giọt CLICKTIF HD
 Que cắm nhỏ giọt CLICKTIF HD
 Que cắm nhỏ giọt CLICKTIF HD