Tất cả bài viết

Hệ thống tưới NaanDanJain cho hoa Cúc

Dựa trên kinh nghiệm đã thiết kế và lắp đặt rất nhiều hệ thống tưới tự động cho nhiều vườn trồng hoa cúc, Công ty...

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cà chua

Green Agritech áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây cà chua với các sản phẩm có chất lượng khác biệt như: dây nhỏ...