GAT-Israel là hãng phân bón hàng đầu của thế giới sản xuất phân bón chuyên biệt cho hệ thống tưới nhỏ giọt, nông nghiệp công nghệ cao.

Thành lập năm 1985 GAT nhanh chóng có mặt tại thị trường Châu Âu, Mỹ. Phân bón GAT có mặt tại thị trường Việt Nam song hành cùng nông nghiệp công nghệ cao sẽ làm nên sản phẩm chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn GlobalGap, EuroGap…

Chuyển đến GAT ISRAEL

Lợi ích sử dụng GATIT

Nông Nghiệp Xanh - Niềm tin vững bền

Bài viết mới

Nông Nghiệp Xanh - Niềm tin vững bền