Vòi phun SUPER 10

0₫

Vòi phun mưa bù áp, tưới phun tầm cao với khoảng cách lắp đặt lên đến 15m.

Độ đồng đều trên 95%. Sử dụng cho cây thanh long, cafe, cỏ, cây ăn trái khác.

  • Khoảng cách lắp đặt béc lên đến 12m.
  • Đầu béc nhỏ gọn, chắc chắn, kín bảo vệ cấu trúc bên trong béc.
  • Họng phun dạng lưỡi.
  • Có thể điều chỉnh lưu lượng (F.R).
  • Lưu lượng béc tưới lớn.
  • Vòi phun màu nâu được lắp đặt xung quanh vườn.

BẢNG HIỆU SUẤT – SUPER 10
Thể hiện lượng nước (mm/h) và độ đồng đều cột (CU) theo các khoảng cách béc khác nhau

Màu họng

P

(bar)

Q

(l/h)

D
(m)

Lượng nước (mm/hr) – khoảng cách lắp đặt (m)

9×9

9×10

10×10

9×12

10×12

12×12

Xanh dương

2.5

360

17.0

4.5

4

3.6

 

 

 

3.0

395

17.0

4.8

4.4

3.9

 

 

 

3.5

425

16.5

5.2

4.7

4.2

 

 

 

4.0

455

16.0

5.6

5.1

4.6

 

 

 

F.R.

3.0-5.0

360

18.0

4.5

4

3.6

 

 

 

Vàng

2.5

450

20.0

5.5

5

4.5

4.1

3.7

3.1

3.0

495

20.0

6.1

5.5

4.9

4.6

4.1

3.4

3.5

530

19.5

6.5

5.9

5.3

4.9

4.4

3.7

4.0

570

19.0

7

6.3

5.7

5.3

4.7

3.9

F.R.

3.0-5.0

450

20.0

5.5

5

4.5

4.2

3.7

3.1

Xanh lá

2.5

550

20.0

6.7

6

5.4

5

4.5

3.8

3.0

600

20.0

7.4

6.7

6

5.6

5

4.2

3.5

650

20.0

8

7.2

6.5

6

5.4

4.5

4.0

695

19.5

8.6

7.7

6.9

6.4

5.8

4.8

F.R.

3.0-5.0

550

20.0

6.8

6.1

5.5

5.1

4.6

3.8

Đỏ

2.5

670

20.5

8.2

7.4

6.6

6.1

5.5

4.6

3.0

735

20.5

9

8.1

7.3

6.8

6.1

5.1

3.5

790

20.0

9.7

8.7

7.8

7.3

6.5

5.4

4.0

850

20.0

10.4

9.4

8.4

7.8

7

5.9

F.R.

3.0-5.0

670

20.5

8.2

7.4

6.6

6.2

5.5

4.6

Sản phẩm liên quan

 Vòi phun SUPER 10
 Vòi phun SUPER 10