VAN XẢ KHÍ CUỐI ĐƯỜNG ỐNG 16MM

0₫

Van xả khí đầu cuối để bảo trì đường ống nhỏ giọt hiệu quả

CÁC ỨNG DỤNG

  • Đối với tưới nhỏ giọt bề mặt và dưới bề mặt
  • Tự động rửa bên nhỏ giọt khi bắt đầu mỗi lần tưới
  • Hiệu quả trong điều kiện chất lượng nước đòi hỏi phải xả nước thường xuyên
  • Tiết kiệm sức lao động chân tay

CẤU TRÚC VÀ ĐẶC ĐIỂM

  • Cấu trúc mạnh mẽ, đơn giản không có bộ phận kim loại
  • Chất lượng cao, vật liệu chống hóa chất
  • Đường dẫn nước lớn cho độ tin cậy tối đa
  • Nhiều loại kết nối cuối phù hợp với tất cả các loại đường ống nhỏ giọt (xem bảng)
  • Vòng màu đỏ để dễ dàng xác định và kiểm tra
  • Có thể mở và làm sạch

Sản phẩm liên quan

 VAN XẢ KHÍ CUỐI ĐƯỜNG ỐNG 16MM
 VAN XẢ KHÍ CUỐI ĐƯỜNG ỐNG 16MM
 VAN XẢ KHÍ CUỐI ĐƯỜNG ỐNG 16MM
 VAN XẢ KHÍ CUỐI ĐƯỜNG ỐNG 16MM