Thiết bị thông gió

Thiết bị thông gió

0₫

Đo: Nhiệt độ và độ ẩm không khí

Sử dụng cho: Gắn trong cảm biến nhiệt độ không khí và độ ẩm không khí trong nhà kính hoặc bên ngoài

 Thiết bị thông gió