Spirit Pro - Gavish

0₫

Bộ điều khiển tưới tự động hay thường gọi là PLC, do Gavish Control System sản xuất tại Israel.

Gavish Control System là công ty con của tập đoàn Naandanjain, được thành lập năm 1980 và chuyên sâu về công nghệ, thiết bị tự động hóa trong ngành trồng trọt, thủy sản và ngành sữa.

  • Kết nối với máy tính bằng cổng USB.
  • Kết nối với các đầu ra/đầu vào (Inputs/Outputs) bằng dây tín hiệu và/hoặc tín hiệu radio (thông qua các RTUs).
  • Sử dụng phần mềm của Gavish.
  • Số cổng ra (outputs): lựa chọn từ 16 tới 80 (modul 16 cổng).
  • Số cổng vào (inputs): lựa chọn từ 16 tới 80 (modul 16 cổng).
  • Phần mềm tưới (Irrigation Software).

Sản phẩm liên quan

 Spirit Pro - Gavish
 Spirit Pro - Gavish