Soil Moisture - thiết bị đo độ ẩm đất

Soil Moisture - thiết bị đo độ ẩm đất

0₫

Đo lường: Độ ẩm đất

Sử dụng cho: Yêu cầu / trì hoãn tưới theo độ ẩm của đất

 Soil Moisture - thiết bị đo độ ẩm đất