RTU

0₫

HỆ THỐNG THU NHẬN TÍN HIỆU RTU (KHÔNG DÂY)

  • Các thiết bị đầu cuối RTU-RF kết nối với bộ điều khiển tưới bằng tần số vô tuyến để đóng mở các van tưới, thu thập các dữ liệu tưới: lưu lượng, áp suất, ẩm độ, nhiệt độ, bức xạ , mực nước…
  • Sử dụng kết nối bằng tần số vô tuyến là giải pháp tốt nhất để quản lý tưới cho cánh đồng mở quy mô lớn.
  • Đặc biệt: có thể điều khiển nhiều trạm bơm tưới khác nhau thông qua trạm RTU chỉ với 1 bộ điều khiển.
  • Mỗi bộ điều khiển tưới sẽ có 1 RTU mẹ (Master RTU) và nhiều RTU con (Slave RTU).
  • RTU con kết nối với RTU mẹ bằng sóng vô tuyến, khoảng cách RTU con kết nối trực tiếp với RTU mẹ lên tới 2.5km và kết nối với nhau thông qua việc gửi tín hiệu qua các RTU con khác.
  • Phạm vi kết nối tối đa có thể lên tới 5km với RTU thế hệ G4 và 30km với RTU thế hệ G5
  • Mỗi trạm RTU có thể điều khiển các van tưới ,bơm, kênh phân bón…và giám sát quá trình tưới thông qua các thiết bị : đồng hồ lưu lượng, cảm biến ẩm độ/nhiệt độ/ bức xạ.

Sản phẩm liên quan

 RTU
 RTU
 RTU
 RTU