Máy đo áp lực nước

Máy đo áp lực nước

0₫

Đo lường: Áp lực dòng nước

Sử dụng cho: Kiểm soát áp lực dòng nước.

Thêm hoặc bớt máy bơm

Cho phép hoặc ngăn cản việc tưới tiêu

 Máy đo áp lực nước