Tất cả bài viết

Quy trình bón phân GATIT cho Thanh Long

Trong những năm qua, cây thanh long được coi như cây trồng chủ lực của nhiều bà con nông dân khi chuyển từ canh tác...