Tất cả bài viết

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho 83ha mít - Vũng Tàu

Nông nghiệp xanh thi công hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp quanh gốc dành cho vườn mít với diện tích 83ha tại Vũng Tàu.ĐỊA CHỈCÂY TRỒNGDIỆN TÍCHLOẠI THIẾT KẾVũng TàuMít83haTưới...