Vườn Lan Anh Tiến

Nông Nghiệp Xanh – Niềm tin vững bền

Hệ thống tưới tự động Naandanjain-Israel

Vườn lan Anh Tiến

Công ty Nông Nghiệp Xanh chuyên cung cấp các giải pháp tưới tiêu sử dụng công nghệ và thiết bị nhập khẩu từ Naandanjain-Israel. Chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả, phù hợp mọi loại địa hình, thổ nhưỡng.

  • Anh Tiến
  • Tiền Giang
  • -
  • 11/2018
  • Mr. Tiến Sĩ
  • Hoa Lan