Vườn Chú Bảy Thạch

Nông Nghiệp Xanh – Niềm tin vững bền

Hệ thống tưới tự động Naandanjain-Israel

Vườn Chú Bảy Thạch

  • Chú Bảy Thạch
  • Bến Tre
  • 6.000 m2
  • 11/2018
  • Mr. Tiến Sĩ
  • Bưởi
Get A Quote

Công ty Nông Nghiệp Xanh chuyên cung cấp các giải pháp tưới tiêu sử dụng công nghệ và thiết bị nhập khẩu từ Naandanjain-Israel: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Hiệu quả – Phù hợp mọi loại địa hình, thổ nhưỡng.