Showing all 1 result

Show sidebar

LỌC TỰ ĐỘNG

Dùng để điều khiển tự động hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới phun trong nhà kính, ngoài đồng, cây công nghiệp và tưới cảnh quan.