Show sidebar

BERMAD IR-423-RXZ

Van Giảm và Duy trì Áp suất BERMAD Model IR-423-XZ là dòng van điều khiển dẫn động bằng màng ngăn, vận hành theo nguyên lý thủy lực với hai chức năng độc lập. Đây là dòng van giúp duy trì áp suất tối thiểu cài đặt trước ở phía thượng lưu bất kể sự biến đổi lưu lượng hay thay đổi áp suất ở phía hạ lưu, đồng thời ngăn ngừa áp suất phía hạ lưu vượt quá mức tối đa cho phép bất kể sự biến đổi lưu lượng hoặc áp suất quá mức ở phía thượng lưu.