Showing all 2 results

Show sidebar

HẠT NÚT NHỎ GIỌT BÙ ÁP CLICKTIF HD

Hạt nút nhỏ giọt gắn ống có khả năng bù áp (PC) và khả năng chống rò rỉ (CNL).

PHỤ KIỆN CLICKTIF HD

Phụ kiện cho hạt nút nhỏ giọt ClickTif HD.