Showing all 5 results

Show sidebar

DÂY NHỎ GIỌT BÙ ÁP THÀNH DÀY AMNONDRIP

  • Loại dây nhỏ giọt có khả năng bù áp (PC), khả năng chống lực hút Syphon (AS) và khả năng chống rò rỉ (CNL).
  • Đầu nhỏ giọt được thiết kế với công nghệ dòng chảy Cascade.

DÂY NHỎ GIỌT BÙ ÁP THÀNH DÀY TOPDRIP HD

Là loại ống nhỏ giọt có thành dày với thiết kế sáng tạo, hiệu quả kinh tế, hiệu suất cao với hai loại: loại bù áp (PC) và loại bù áp kết hợp chống chảy ngược (PC AS)(chống lực hút syphon), dựa trên nguyên tắc dòng chảy rối cascade.

DÂY NHỎ GIỌT KHÔNG BÙ ÁP THÀNH VỪA VÀ MỎNG TALDRIP

Là loại ống nhỏ giọt có thành vừa và mỏng. Thiết kế tiên tiến nhất thị trường với đầu nhỏ giọt có độ chính xác cao, bền bỉ và có khả năng chống tắc nghẽn.

HẠT NÚT NHỎ GIỌT BÙ ÁP CLICKTIF HD

Hạt nút nhỏ giọt gắn ống có khả năng bù áp (PC) và khả năng chống rò rỉ (CNL).

PHỤ KIỆN CLICKTIF HD

Phụ kiện cho hạt nút nhỏ giọt ClickTif HD.