Showing all 7 results

Show sidebar

AQUAMASTER 2005

Giải pháp tối ưu cho hệ thống tưới phun gốc, tưới phun treo trong nhà kính và ngoài trời.

AQUASMART 2002

Giải pháp tối ưu cho hệ thống tưới phun gốc, tưới phun treo trong nhà kính và ngoài trời.

AQUASMART PRO

Giải pháp tối ưu cho hệ thống tưới phun gốc, tưới phun treo trong nhà kính và ngoài trời.

BÉC ĐẬP 5035 SD

Béc nhựa Plastic toàn phần đầu ¾’’ male

BÉC ĐẬP 5035 SD PC

Béc nhựa Plastic bán phần đầu ¾’’ male

GAT SPCS – GAT Solar Panel Cleaning Solution

GAT SPCS (GAT Solar Panel Cleaning Solution) - Vòi phun làm sạch tấm pin năng lượng mặt trời: Giải pháp tối ưu và kinh tế để làm sạch và rửa các tấm pin mặt trời.