Showing all 3 results

Show sidebar

NUTRI CARE IN-LINE

Gavish sản xuất những bộ châm phân tự động bằng nhựa PVC, lắp ráp trên khung nhôm. Có 3 loại thông dụng: In-Line; Bypass và phối trộn. Cả 3 loại đều đảm bảo độ chính xác của tỷ lệ phân bón và nước tưới cần thiết cho cây trồng. Các quá trình điều khiển tưới được đảm bảo chính xác theo thiết lập của người dùng.

NUTRI-CARE BYPASS

Gavish sản xuất những bộ châm phân tự động bằng nhựa PVC, lắp ráp trên khung nhôm. Có 3 loại thông dụng: In-Line; Bypass và phối trộn. Cả 3 loại đều đảm bảo độ chính xác của tỷ lệ phân bón và nước tưới cần thiết cho cây trồng. Các quá trình điều khiển tưới được đảm bảo chính xác theo thiết lập của người dùng.

NUTRI-CARE MIXER

Gavish sản xuất những bộ châm phân tự động bằng nhựa PVC, lắp ráp trên khung nhôm. Có 3 loại thông dụng: In-Line; Bypass và phối trộn. Cả 3 loại đều đảm bảo độ chính xác của tỷ lệ phân bón và nước tưới cần thiết cho cây trồng. Các quá trình điều khiển tưới được đảm bảo chính xác theo thiết lập của người dùng.