Showing all 3 results

Show sidebar

GATIT NPK 14-8-24 + TE

Phân bón NPK GATIT được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Israel, tan nhanh hoàn toàn trong nước và không bị lắng cặn. Ngoài ra, phân bón NPK GATIT còn chứa đầy đủ đa trung vi lượng ở dạng cây trồng dễ hấp thu.
  • Khối lượng: 25Kg
  • Xuất xứ: ISRAEL
  • Màu: đỏ

GATIT NPK 15-5-35 + TE

Phân bón NPK GATIT được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Israel, tan nhanh hoàn toàn trong nước và không bị lắng cặn. Ngoài ra, phân bón NPK GATIT còn chứa đầy đủ đa trung vi lượng ở dạng cây trồng dễ hấp thu.
  • Khối lượng: 25Kg
  • Xuất xứ: ISRAEL
  • Màu: đỏ

GATIT NPK 17-9-27 + TE

Phân bón NPK GATIT được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Israel, tan nhanh hoàn toàn trong nước và không bị lắng cặn. Ngoài ra, phân bón NPK GATIT còn chứa đầy đủ đa trung vi lượng ở dạng cây trồng dễ hấp thu.
  • Khối lượng: 25Kg
  • Xuất xứ: ISRAEL
  • Màu: cam